Odobrena sredstva općini Kloštar Podravski i općini Špišić Bukovica

17 rujna , 2018, 9:04 am

U sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini raspisanog  od strane Ministarstva hrvatskih branitelja odobrena su sredstva općini Kloštar Podravski i općini Špišić Bukovica.

Općini Špišić Bukovica odobreno je sufinanciranje od 50.000,00 kn koji će se iskoristiti u svrhu postavljanja koso podizne sklopive platforme kako bi se osobama s invaliditetom olakšao pristup. Općina Kloštar Podravski ostvarila je sufinanciranje od 100.000,00 kn koje će uložiti u ugradnju hidraulično vertikalne podizne platforme za prijevoz osoba s invaliditetom.