Odobreni projektni prijedlozi prijavljeni na Program održivog razvoja lokalne zajednice

24 svibnja , 2019, 7:44 am

Temeljem prijave na Program održivog razvoja lokalne zajednice objavljenog od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrena su 4 projektna prijedloga za Općinu Špišić Bukovicu, Općinu Kloštar Podravski, Općinu Pitomaču i Općinu Podravske Sesvete u ukupnoj vrijednosti od 900.000,00 kn.
Općini Špišić Bukovici odobreno je 350.000,00 kn za projekt “Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Vukosavljevici”. Realizacijom projekta omogućiti će se razvoj lokalne zajednice u smislu bolje dostupnosti cestovne infrastrukture jer će se obnoviti 4 dionice od ukupno 10, prema glavnom projektu, a to su 1,2,3 i 7 dionica.
Općini Kloštar Podravski odobreno je 250.000,00 kn za projekt “Dogradnja Društvenog doma u Prugovcu”. Realizacijom projekta dograditi će se postojeća zgrada Društvenog doma na dijelu njegova vanjskog sjeveroistočnog zida. Dio dograđenog prostora biti će u funkciji sanitarnog čvora, a dio prostora će činiti sastavni dio dvorane Društvenog doma.
Općini Pitomači odobreno je 200.000,00 kn za projekt “Igrajmo se zajedno”. Realizacijom projekta izgraditi će se dječje igralište kojim će se osigurati kvalitetan prostor za dječju igru sigurniji od cestovnih prometnica i ujedno povećati kvaliteta života ruralnog prostora.
Općini Podravske Sesvete odobreno je 100.000,00 kn za projekt “Adaptacija Društvenog doma u Sesvetama”. Adaptacijom Društvenog doma u Podravskim Sesvetama omogućiti će se adekvatan prostor za provedbu društvenih aktivnosti te podizanje razine komunalne infrastrukture i poticanje stanovništva na ostanak na području naselja Podravske Sesvete.