Općini Kloštar Podravski odobrena nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

2 kolovoza , 2018, 10:22 am

Općini Kloštar Podravski odobreno je sufinanciranje projekta kojim će se osigurati 2.854 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupni iznos nabave spremnika iznosi 502.345,00 kn, a sredstva su ostvarena temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada objavljenog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osiguranim spremnicima uspostaviti će se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području općine Kloštar Podravski što će doprinijeti smanjenoj količini otpada koji se odlaže na odlagališta.

MZOE

Izvor slike. Slika je informativnog karaktera.