Općina Pitomača objavila Javni poziv za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu

8 listopada , 2020, 3:20 pm

Pravo predlaganja prijava programa ili projekata imaju udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a koje djeluju na području općine.

Pozivaju se predlagatelji da svoje prijave programa ili projekata dostave na propisanom obrascu Prijavnica za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu, a koji je dostupan u prilogu.

Prijave programa ili projekta predlagatelji dužni su dostaviti najkasnije do 30. listopada 2020. godine preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
Općina Pitomača
Ljudevita Gaja 26/I
33405 Pitomača,
uz napomenu: “Prijava za predlaganje za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu”.

Dokumentacija:

Izvor: Službene stranice Općine Pitomača