Osigurane nove kreditne linije za vinare i vinogradare

14 srpnja , 2020, 2:29 pm

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om omogućilo korištenje povoljnijih sredstava financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj kako bi se ublažila kriza uzrokovane pandemijom COVID-19. Cilj je otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranju tekućeg poslovanja kao što je priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj odobrava izravno HBOR kojem je potrebno podnijeti zahtjev za kredit, a prihvatljivi korisnici u okviru ove kreditne linije su i vinari i vinogradari. Najviši iznos kredita može biti 1,52 milijuna kuna, a krediti se odobravaju bez naknada uz kamatnu stopu od 0,5% godišnje i rokove otplate do 3 ili do 5 godina.

Zahtjev za kredit možete predati jednoj od sljedećih poslovnih banaka: Addiko Bank d.d,. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d. i Zagrebačka banka d.d. 

Zahtjevi se zaprimaju do 31. prosinca 2020. ili do iskorištenja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava.

Više informacija možete pročitati na sljedećem linku.