Objavljen Javni poziv za kupovinu steonih junica

19 listopada , 2020, 8:56 am

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda za 2020. godinu. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničen je na maksimalnih 30.000 kuna po korisniku. Poziv je otvoren do 24.10.2020. godine.

Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u. U odnosu na prijašnje, Javni poziv za 2020. godinu u određenoj mjeri je izmijenjen te potencijalni korisnici moraju udovoljiti dodatnim uvjetima: sudjelovanje u sustavu kontrole mliječnosti koju provodi HAPIH te zadržavanje povećanog brojnog stanja krava u proizvodnji najmanje 36 mjeseci.
Osim toga, uzgajivači koji su u prethodne dvije godine koristili potporu za kupovinu steonih junica dužni su dokazati povećanje broja krava na gospodarstvu u odnosu na razdoblje prije provedbe mjere kupovine steonih junica te koji su u prethodne dvije godine ostvarili potporu za kupovinu junica, a sredstva nisu namjenski iskoristili, nisu prihvatljivi korisnici za 2020. godinu.

Izvor: apprrr.hr