Otvoren Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Inovacija godine“ za 2019. godinu

15 rujna , 2020, 12:17 pm

  1. Godišnja nagrada „Inovacija godine“ Udruge inovatora Hrvatske (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se za komercijaliziranu inovaciju, kao priznanje unaprjeđivanju i promicanju inovatorstva i inovativnog promišljanja u funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske.
  2. Nagrada se dodjeljuje inovativnim pojedincima, državljanima Republike Hrvatske ili autorskim timovima čiji su članovi državljani Republike Hrvatske.
  3. Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati članovi Udruge inovatora Hrvatske, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, te sve pravne i fizičke osobe.
  4. Prijavitelj je dužan obrazac vlastoručno potpisati čime pod moralnom i materijalnom odgovornošću jamči za istinitost podataka navedenih u obrascu. Obrascu se obvezatno prilaže životopis autora inovacije.
  5. Obrazac i životopis dostavljaju se elektroničkim putem na adresu uih@inovatorstvo.com ili putem pošte/osobne dostave, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Udruga inovatora Hrvatske Dalmatinska 12, HR – 10000 Zagreb s naznakom Prijava za godišnju nagradu „Inovacija godine“
  6. Rok za predaju prijedloga je 18. rujna 2020. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.
  7. Dobitnik Nagrade javno se objavljuje i proglašava na svečanosti dodjele Nagrade upriličenoj povodom Dana hrvatskih inovatora (listopad 2020).
  8. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele Nagrade provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“.

Izvor: hamagbicro.hr