Otvoren je trajni Poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava

13 srpnja , 2020, 10:51 am

Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva kao što su udruge, zaklade, umjetničke organizacije, pravne osobe vjerske zajednice te pravne osobe Katoličke Crkve u RH.

Prihvatljivi partneri su:
1. Obavezni partner na projektu je područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2. Ostali partneri na projektu mogu biti udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine, ustanove za obrazovanje odraslih, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti usmjerenih na mlade i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i/ili socijalne skrbi, lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga je 50.000.000,00 kn.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 kn, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi2.000.000,00 kn.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Specifični cilj Poziva je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (15-29 godina).

Planirano trajanje provedbe je od 12 do 24 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti su: aktivnosti dosega i aktivacije neaktivnih osoba u NEET statusu (razvoj mekih vještina, trasverzalnih vještina); aktivnosti podrške neaktivnih osoba u NEET statusu. uključujući i one najudaljenije od tržišta rada (usluga mentorstva i savjetovanja); aktivnosti obrazovanja pripadnika ciljanje skupine te informiranja o stanju na tržištu rada; upravljanje projektom i administracija; promidžba i vidljivost.

Prihvatljivi troškovi su izravni troškovi osoblja (trošak rada zaposlenih na provedbi projekta, uključujući i novo zapošljavanje) i ostali izravni troškovi (povezani su s projektom i nastali u okviru projekta).

Projektne prijedloge moguće podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati, a Poziv je otvoren do 31.12.2020. godine.

Više informacija pročitajte na sljedećem linku.