Otvoren poziv – Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

3 svibnja , 2018, 7:31 am

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Cilj poziva je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava  je 180.894.788,00 kuna.

Najveći iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 6.800.000,00 kuna.

Više informacija možete pročitati ovdje.