Otvorene nove prijave za subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima za razdoblje travanj 2023. do ožujka 2024.

24 travnja , 2023, 10:42 am

Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh, od 12. travnja se mogu prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,0199 EUR/kWh.

Ova se potpora dodjeljuje kao jedna od mjera Vladinog paketa za ublažavanje rasta cijena energenata, i to kao mjera pomoći poduzetnicima koji su se zbog porasta cijena energenata našli u riziku od energetskog siromaštva.

Cilj Poziva: Smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast.

Najviši iznos potpore ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog zahtjeva. Iznos potpore po pojedinačnom poduzeću ne može biti veći od umnoška povijesnih podataka potrošnje i 0,0199 EUR, odnosno najviše do 200.000,00 EUR.

Prihvatljivi pružatelji usluge su opskrbljivači prirodnim plinom na teritoriju Republike Hrvatske koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom.

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik. Razdoblje provedbe obuhvaća razdoblje od prijave do 31. ožujka 2024., a ne može biti duže od 1.travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine.

Za dodatne informacije posjetite link.