Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini

18 travnja , 2023, 12:46 pm

Ministarstvo Hrvatskih branitelja objavljuje otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini.

Svrha i cilja poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od značaja i interesa za braniteljsku i stradalačku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanog razloga nisu mogle biti planirane ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti, na temelju provedenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Ukupna vrijednost poziva je 65.000,00 eura (489.742,50 kuna). Financijske potpore za aktivnosti/potrebe mogu pojedinačno iznositi najviše do 1.000,00 eura (7.534,50 kuna).

Jedna udruga na Poziv može podnijeti samo jednu prijavu.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata).
  • Udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Na poziv se mogu dostaviti prijave za financiranje/sufinanciranje aktivnosti i potrebe koje se provode, odnosno koje su nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Rok za prijavu je do 2. prosinca 2023. godine.

Za više informacija posjetite link.