Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“

26 svibnja , 2020, 12:16 pm

Ministarstvo kulture objavilo je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ u okviru OPULJP-a, prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.i. Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, specifičnog cilja 9.i.1. – Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji putem ovog Poziva – organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti).

Prihvatljivi partneri:

  • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga),
  • javna ustanova u kulturi,
  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Ciljne skupine Poziva su:

  • djeca i mladi do 25 godina
  • osobe starije od 54 godine

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 25.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Krajnji rok za dostavu Projektnog prijedloga: 30.06.2021. godine ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice.

Sve detaljne informacije mogu se pronaći na linku.