Otvoreno još jedno radno mjesto!

3 lipnja , 2019, 1:46 pm

Raspisuje se Javni natječaj za izbor stručnog/e suradnika/ce za pripremu i provedbu projekata.

Kandidati za izbor stručnog/e suradnik/ce za pripremu i provedbu projekata moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– magistar/prvostupnik
– radno iskustvo minimalno 1 godinu na odgovarajućim poslovima
– poželjno radno iskustvo u pripremi i provedbi projekata
– znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski)
– poznavanje rada na računalu
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Stručni/a suradnik/ca zapošljava se na određeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.

Stručni/a suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata obavljati će sljedeće poslove vezane za projekte iz EU fondova koji se sastoje od:
– Izrada i priprema projektnih prijedloga
– Provedba projektnih prijedloga
– Administrativni poslovi – tehnički poslove za potrebe poslodavca u svezi prijama stranaka, telefonskih poziva, pisama te raspoređuje raspored svom poslodavcu
– Ostali poslovi po nalogu poslodavca.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, u roku od pet (5) dana, računajući od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača i internetskoj stranici trgovačkog društva (od 03.06.2019. do 07.06.2019.).

Obavijest o odabiru biti će upućena kandidatima putem elektronske pošte.