Otvoreno podnošenje zahtjeva za provedbu Programa državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva

3 travnja , 2024, 10:33 am

Obavještavamo zainteresirane poljoprivredne proizvođače da je, sukladno Pravilniku o provedbi programa državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva (Narodne novine br. 38/2024), od 02. travnja 2024. godine otvoreno podnošenje Zahtjeva za potporu za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva.

Zahtjev se podnosi putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po popunjavanju Zahtjeva za Mjeru 1 . i/ili Mjeru 2. putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani Zahtjev, ovjeren potpisom za fizičke osobe te potpisom i pečatom za pravne osobe, na adresu podružnice Agencije za plaćanja, osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: ,,Program državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva”.

Zahtjev za potporu za Mjeru 1. moguće je podnijeti najkasnije do 28. travnja 2024. godine. Zahtjev za potporu za Mjeru 2. moguće je podnijeti najkasnije do 18. travnja 2024. godine.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže:

Izjavu popunjenu u Word formatu te istu Izjavu u PDF formatu ovjerenu potpisom za fizičke osobe, odnosno potpisom i pečatom za pravne osobe u ZIP datoteci na AGRONET-u za:

  •  Podnositelje Zahtjeva za Mjeru l. koji imaju poslovne subjekte s kojima su povezani vlasničkim ili drugim odnosima i;
  • Podnositelje Zahtjeva za Mjeru 2. koji nisu ostvarili pravo na potporu iz Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva donesenog Odlukom Vlade RH (KLASA: 022-03/23-04/423, URBROJ: 50301-05/31-23-4) i imaju poslovne subjekte s kojima su povezani vlasničkim ili drugim odnosima;
  • Podnositelji Zahtjeva za Mjeru 2. kod kojih je došlo do promjena u smislu povezanosti vlasničkim ili drugim odnosima popunjavanju Zahtjev kao da imaju poslovne subjekte s kojima su povezani vlasničkim ili drugim odnosima

Prihvatljivi korisnici potpore

Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru l. iz Programa su poljoprivrednici koji uzgajaju jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, trešnje, višnje, šljive, jagode, mandarine i klementine, kupine i maline te korisnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika;

b) imaju evidentirane poljoprivredne površine pod gore navedenim voćnim vrstama u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu;

c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini.

Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 2. iz Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga l. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 od 14. prosinca 2022. godine o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka l07. i l08. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 2l.12.2022.) te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma, i/ili zobi, i/ili tritikale, i/ili pira, i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika;

b) imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu pod proizvodnjom pšenice i/ili ječma, i/ili zobi, i/ili tritikale, i/ili pira, i/ili raži, i/ili uljane repice na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

Površine prihvatljive za potporu

Mjeri 1. za potporu je prihvatljivo prvih 20ha poljoprivrednih površina na kojima je korisnik potpore uzgajao gore navedene voćne vrste u 2023. godini, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj voćnoj vrsti.

Najmanja površina po jednoj vrsti voća prihvatljiva za potporu iznosi:

– jabuka, kruška (minimalno l ha svake vrste pojedinačno);

– breskva i/ili nektarina (minimalno 0,5 ha);

– marelica, trešnja, višnja, šljiva (minimalno 0,5 ha svake vrste pojedinačno);

– jagoda, malina, kupina (minimalno 0,25 ha svake vrste pojedinačno);

– mandarina, klementina (0,25 ha pojedinačno ili mješovito).

Maksimalni jedinični iznos potpore je 600 EUR/ha za površine prihvatljive za potporu.

Mjeri 2. za potporu je prihvatljivo prvih 30ha poljoprivrednih površina na kojima je korisnik potpore uzgajao pšenicu i/ili ječam, i/ili zob, i/ili tritikale, i/ili pir, i/ili raža i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Jedinični iznos potpore određuje se razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih površina za koje se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za:

– Mjeru l. do 600,00 eura po hektaru;

– Mjeru 2. do 100,00 eura po hektaru.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100,00 EUR/ha za površine prihvatljive za potporu.

Detaljnije informacije o potpori možete pronaći ovdje.

Izvor: APPRRR