Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

14 ožujka , 2024, 7:42 am

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole sukladno Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Svrha ovog projekta je financijsko rasterećenje obitelji s predškolskom i osnovnoškolskom djecom te poticanje jednakog uključivanja i povećanja obuhvata djece koja sudjeluju u edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima na području cijele Republike Hrvatske, što pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Prijavitelji se obvezuju organizirati edukativne, kulturne i/ili sportske aktivnosti za djecu predškolske dobi i djecu od I. do IV. razreda osnovne škole koje će za djecu kao krajnje korisnike biti besplatne.

Za provedbu Poziva osigurana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. god. i projekcijama za 2025. god. i 2026. god. u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 €.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju ovisi o grupi jedinica lokalne samouprave prema ukupnom broju djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole (Popis stanovništva 2021.):

  • Grupa 1 – Jedinice lokalne samouprave s više od 1.500 djece: 100.000,00 €
  • Grupa 2 – Jedinice lokalne samouprave između 1.499 djece i 400 djece: 50.000,00 €
  • Grupa 3 – Jedinice lokalne samouprave s 399 djece i manje: 30.000,00 €

Prihvatljivo razdoblje za financiranje aktivnosti traje od 4. rujna 2024. do 31. kolovoza 2025.

Prijave će se prihvaćati do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, a najkasnije do 15. lipnja 2024. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznici.