Poljoprivrednici upoznati s Podmjerom 4.1.

9 svibnja , 2017, 10:18 am

U Konferencijskoj sali Općine Pitomače 08.05.2017. godine održano je predstavljanje Javnog poziva Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”.

Na predstavljanju natječaja, kojeg su organizirali DRAFT d.o.o., Općina Pitomača i Savjetodavna služba Virovitičko-podravske županije, podružnica Pitomača, svim prisutnim fizičkim i pravnim osobama prenijete su informacije o prihvatljivim korisnicima, uvjetima kao i o načinima provedbe planiranih aktivnosti. Tom prigodom, potencijalnim prijaviteljima prezentirana su dva tipa operacija ove podmjere, a to su :
– 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za sektor voća i povrća namijenjeno gospodarstvima ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 eura, kao i za one iznad 250.000 eura, zatim za sektor stočarstva i peradarstva ekonomske veličine gospodarstva od 8.000 do 250.000 eura te iznad 250.000 eura
– 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Sufinanciranje za tip operacija 4.1.1. iznosi 50%, dok je za mlade poljoprivrednike moguće povećanje intenziteta sufinanciranja od 20%, uz uvjet da osoba zadovoljava kriterije mladog poljoprivrednika, tj. do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 41 godinu, posjeduje stručna znanja, vještine ili radno iskustvo, ima status vlasnika/nositelja te plaća doprinose za zdravstveno i mirovisnko osiguranje po poljoprivrednoj osnovi.

Za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš iz operacije 4.1.2. će iznimno do 01. srpnja 2017. godine biti sufinancirani prihvatljivi troškovi ulaganja u visini od 75%, a zahtjevi mladih poljoprivrednika moći uvećati za dodanih 20%, s time da ukupni iznos sufinanciranja ne smije prelaziti 90%. Nakon 01. srpnja 2017. godine intenzitet sufinanciranja iznositi će 50% uz mogućnost uvećanja dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike.

Prijave na natječaj moći će se podnositi od 02. lipnja 2017. godine  do 03. srpnja 2017. godine, a za  izradu i pripremu projektne dokumentacije kao i ostale informacije, slobodno nam se obratite.

IMAG0101-20170509-075549952