Ponovo otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu natječaja za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

23 veljače , 2022, 2:59 pm

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih tipa gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice provedeno je u razdoblju od 30. prosinca 2021. do 14. siječnja 2022. godine.

Nakon provedenog savjetovanja, a temeljem zaprimljenih komentara i dodatnih rasprava sa stručnim službama dorađeni su kriteriji odabira te je u Natječaj uvršten novi Prilog „Izračun opravdanosti kapaciteta skladišta za žitarice i/ili uljarice“.

Svi korisnici moraju dokazati opravdanost kapaciteta skladišta za žitarice i/ili uljarice postojećom proizvodnjom žitarica i/ili uljarica na način da kapacitet skladišta za žitarice i/ili uljarice predviđen glavnim projektom ili izjavom ovlaštenog projektanta nije veći od prosječne godišnje proizvodnje uvećane za najviše 25% te umanjen za postojeće kapacitete, na sljedeći način:

Kapacitet skladišta = [(prosječni prinos žitarica ili uljarica po hektaru u tonama x površina žitarice ili uljarice u hektarima iz Potvrde o ekonomskoj veličini PG) x 125%] – postojeći kapaciteti.

Radi transparentnog i nediskriminirajućeg postupka, ponovljeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u razdoblju od 22. veljače do 28. veljače 2022. godine.

U savjetovanje se možete uključiti putem poveznice.

Izvor: ruralnirazvoj.hr