Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

14 lipnja , 2024, 9:11 am

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I  RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO.

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su:

 • Mali poduzetnici;
 • Srednji poduzetnici;
 • Veliki poduzetnici.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće (sukladno Prilogu I GBER) ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće (sukladno definiciji u čl. 2. točka 103e Uredbe GBER), pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju štetnih emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje  inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga, koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10-Proizvodnja prehrambenih proizvoda;
 • 11-Proizvodnja pića;
 • 13-Proizvodnja tekstila;
 • 14-Proizvodnja odjeće;
 • 16-Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
 • 17-Proizvodnja papira i proizvoda od papira;
 • 18-Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa;
 • 20-Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda;
 • 21-Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka;
 • 22-Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
 • 23-Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda;
 • 24-Proizvodnja metala;
 • 25-Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme;
 • 28-Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.;
 • 31-Proizvodnja namještaja.

Prihvatljive aktivnosti projekta su:

 •  Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade čl. 38. GBER-a 
  • Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u mjere neophodne za postizanje više razine energetske učinkovitosti, primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija.
 • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije, čl. 41. GBER-a 
  • Prihvatljive aktivnosti su ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potpore za ulaganje dodjeljuju se u odnosu na novougrađene kapacitete.
 •  Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo, čl. 47. GBER-a
  • Prihvatljivi aktivnosti su ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš). Prihvatljive aktivnosti mogu doprinijeti i  dekarbonizaciji te smanjenju štetnih emisija.
 •  Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (GBER Čl. 18.)
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 €.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.645.200,00 €.

Projektni prijedlog može se prijaviti u razdoblju od 15.07.2024. od 11h do 31.01.2025. godine do 11h.