Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID-19 za listopad – prosinac

3 prosinca , 2020, 11:45 am

Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio novu mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID-19 za period listopad – prosinac.

Prihvatljivi prijavitelji su sljedeći poslodavci:
trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te oni poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 30. lipnja 2020. godine.

Prihvatljivi sektori su:

 • Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo,
 • Prijevoz putnika kopnom, zrakom i vodom, zračni prijevoz robe te uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom,
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
 • Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti, proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih,
 • Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu, kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti,
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja,
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača.

Prihvatljivi su i:

 • Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).
 • Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost.

Prihvatljivi korisnici su:
svi radnici zaposleni kod poslodavaca koji se prijavljuje te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Iznos potpore je od 2.000 do 4.000 kn po radniku, a ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40% ili više). Vrijedi za radnike zaposlene zaključno s 30.9.2020. godine.

Trajanje mjere je za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2020. godine.

Više informacija pročitajte ovdje te nas možete kontaktirati putem službene e-mail adrese info@draftdoo.hr ili mobilnog telefona na broj 091 613 9616.