Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”

2 ožujka , 2023, 10:51 am

1. ožujka 2023. – Ministarstvo kulture i medija objavljuje otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u stopostotnom su javnom vlasništvu, namijenjena su obavljanju kulturne djelatnosti i nisu oštećene u potresu.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 eura (300.000.000,00 kuna), a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu RH.

Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu je najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu 66.361,40 eura (500.000,00 kuna), a najviši 3.981.684,25 eura (30.000.000,00 kuna).

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi kojima je osnivač RH i/ili JLP(R)S i/ili su osnovane od strane ustanove kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

U okviru poziva financirat će se:

  • izrada projektne dokumentacije,
  • provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

te dodatno:

  • provedba mjera za povećanje potresne otpornosti zgrade,
  • povećanje sigurnosti u slučaju požara,
  • osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta,
  • osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  • provedba mjera ugradnje elemenata zelene infrastrukture i održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Izradu projektne dokumentacije moguće je financirati isključivo retroaktivno, a prijavitelj je obavezan dostaviti projektnu dokumentaciju u okviru projektne prijave.

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete. Provedbom projekata potrebno je ostvariti godišnje uštede primarne energije od minimalno 30 %.

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 17. travnja 2023. Obavijesti o izmjenama, obustavi i zatvaranju Poziva objavljivat će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija te na javnom portalu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odnosno na mrežnim stranicama sustava eNPOO.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2023., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o pozivu možete pronaći na linku.