Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“

22 svibnja , 2024, 9:44 am

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisalo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“.

Predmet Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere, u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Svrha Poziva je pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik.

U okviru ovog Poziva potpore se ne mogu dodijeliti za aktivnosti unutar sljedećih sektora:

 • Poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68);
 • Djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92);
 • Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66);
 • Pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69);
 • Trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava;
 • Ulaganja radi postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;
 • Proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • Potpore za poduzetnike u teškoćama;
 • Ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa;
 • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa;
 • Demonstracijske aktivnosti;
 • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Prihvatljive kategorije troškova u sklopu Poziva su:

 • Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga.

Intenzitet potpore:

 • u slučaju da ukupni iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije (usluge podrške inovacijama) ne premašuje 220.000,00 EUR po poduzetniku tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja, intenzitet potpore može se povećati do 85 % prihvatljivih troškova;
 • ukoliko ukupni iznos potpore  za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije u bilo kojem trogodišnjem razdoblju premašuje 220.000,00 eura po poduzetniku intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova.

Minimalan iznos vaučera iznosi 2.000,00 eura.

Maksimalan iznos vaučera iznosi 10.000,00 eura.

Zaprimanje projektnih prijava započinje 10.06.2024. od 11h i traje do iskorištenja sredstava predviđenih po Pozivu.