Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“

20 ožujka , 2023, 8:50 am

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada javnog sektora.

Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu osigurana je alokacija u iznosu od 39,8 milijuna eura. Ovim Pozivom bit će utrošena sva raspoloživa alokacija iz NPOO-a u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, u iznosu od gotovo 133 milijuna eura.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 20 tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura.

Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je od 17. ožujka 2023. godine, a moguće je do 16. svibnja 2023. godine do 16:00 sati.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene, te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.

Prihvatljivi prijavitelji:

a) tijela državne vlasti i državne uprave koja su:

 • pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili  udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
 • nadležni za upravljanje i raspolaganje zgradama u pretežitom vlasništvu RH, koje su predmet projekta, a u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
 • korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove;

b) jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:

 • pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
 • korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri  čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili  prihvatljive javne ustanove/ustanove, ili
 • osnivači javnih ustanova ili ustanova koje obavljaju društvene djelatnosti u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove;

c) javne ustanove ili ustanove ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:

 • obavljaju društvenu djelatnost,
 • osnovane su od strane RH, JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice,
 • zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost su u njihovom pretežitom vlasništvu, ili u pretežitom vlasništvu RH, JLP(R)S, prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice koja ju je osnovala;

d) vjerske zajednice ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:

 • obavljaju društvenu djelatnost,
 • upisane su u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj,
 • zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost su u njihovom pretežitom vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH, JLP(R)S ili javne ustanove/ustanove koja obavlja društvenu djelatnost u predmetnoj zgradi, a osnivač joj je vjerska zajednica koja je prijavitelj;

e) udruge ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:

 • obavljaju društvene djelatnosti korištenjem javnih ovlasti uređenih posebnim Zakonom,
 • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske,
 • zgrade u kojima obavljaju navedene djelatnosti su u njihovom pretežitom vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S.

U smislu ovog poziva prihvatljivim javnim ustanovama/ustanovama smatraju se javne ustanove/ustanove osnovane od RH ili JLP(R)S ili druge javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, koje obavljaju društvene djelatnosti.

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Više informacija dostupno je na linku.