Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B za 2024. godinu

5 veljače , 2024, 6:26 am

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske provodi program otkupa knjiga za narodne knjižnice u 2024. godini putem Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama u 2024. godini, objavljenog 1. veljače 2024. godine, a prema Uvjetima poziva, uputama za prijavitelje i kriterijima za vrednovanje. 

Pozivaju se narodne knjižnice da elektroničkim putem, kroz sustav ePisarnice Ministarstva kulture i medija, iskažu svoj interes za sudjelovanje u realizaciji programa otkupa knjiga odabranih temeljem Javnog poziva nakladnicima i uvrštenih na popis A(obaveznih knjiga) i popis B (preporučenih knjiga).

Narodne knjižnice iskazuju interes navodeći potreban godišnji iznos, ne manji od ukupno utrošenog iznosa za otkup knjiga u 2023. godini, a sukladno potrebama i mogućnostima te tipu knjižnice.

Narodnim će knjižnicama biti jednokratno odobren ukupan godišnji iznos sredstava za otkup knjiga.

4.Narodne knjižnice od 1. do 6. tipa dužne su kupiti najmanje jedan primjerak svake knjige s popisa A.
Narodne knjižnice od 1. do 6. tipa mogu kupiti neograničen broj primjeraka knjiga s popisa A i popisa B. 
Narodne knjižnice 7. i 8. tipa mogu kupiti neograničen broj  primjeraka knjiga s popisa A i popisa B.

Narodne knjižnice određuju broj primjeraka pojedinog naslova uzimajući u obzir:

  • objavljene popise A i B
  • potrebe i interes korisnika
  • broj sastavnica
  • maloprodajnu cijenu knjige.

ODREĐIVANJE GODIŠNJEG IZNOSA

U skladu s planiranim namjenskim proračunskim sredstvima za provedbu ovog programa najmanji iznos koji knjižnice mogu tražiti za otkup knjiga u 2024. godini treba biti jednak utrošenim sredstvima za ovu namjenu u 2023. godini, a najveći iznos po tipu knjižnice iznosi kako slijedi:

Tip knjižnice Broj knjižnica Broj stanovnika Najveći iznos koji knjižnica može zatražiti za otkup u godini dana
I. KGZ   265.500 €
II. Rijeka, Split 100.000 – 250.000 85.000 €
III. Osijek, Zadar, Velika Gorica 60.000 – 100.000 66.500 €
IV. 10 knjižnica 35.000 – 60.000 51.100 €
V. 9 knjižnica 20.000 – 35.000 39.200 €
VI. 36 knjižnica 10.000 – 20.000 26.000 €
VII. 90 knjižnica 3.000 – 10.000 10.600 €
VIII. 58 knjižnica do 3.000 5.300 €

Po potpisivanju ugovora knjižnicama će se isplatiti 95% odobrenih sredstava, dok će se ostatak od 5% isplatiti knjižnicama po utrošenim sredstvima na temelju dostavljenog izvješća o otkupljenim knjigama najkasnije do 15. prosinca 2024.

Rok za prijavu je: 28.2.2024.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo kulture i medija