Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ iz Modernizacijskog fonda

18 travnja , 2023, 12:41 pm

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

Cilj Poziva je da poduzeća sama proizvode energiju za vlastite potrebe čime bi, između ostalog, smanjila ovisnost o nabavi energije na tržištu i troškove energenata.

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

a)   povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,

b)   smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura.

Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 eura iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova, a najviša iznosi 2.000.000,00 eura.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 18. travnja 2023. u 9 sati, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. do 9 sati.

Za više informacija posjetite link.