Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

3 lipnja , 2024, 12:09 pm

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (Referentni broj: PK.6.1.01).

Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha (specifični cilj):
Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osnovne kategorije ulaganja koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić): priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i  opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;
 •  Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni  vrtić s kuhinjom): priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić): priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću  građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene: priprema  dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima  se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Adaptacija i opremanje postojećih prostora: priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece.

Prihvatljive aktivnosti u okviru osnovnih kategorija ulaganja su:

 • Priprema projektno-tehničke dokumentacije – aktivnost se odnosi na uslugu izrade  idejnog rješenja i/ili idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta opremanja, projekta uklanjanja građevine, sve sukladno važećim zakonima i propisima
  za izradu projektno-tehničke dokumentacije;
 • Izvedba građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Usluge – aktivnost se odnosi na obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem, obavljanje usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja i obavljanje usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i
  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te priprema i provođenje postupka nabave;
 • Promidžba i vidljivost – aktivnost se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja EU-a, sukladno zahtjevima ovog Poziva;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.662.400,00 eura.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu Poziva:

 • najniži: 80.000,00 eura;
 • najviši: 2.000.000,00 eura.

Poziv je otvoren od 29. svibnja 2023. do 30. kolovoza 2024. u 23.59 sati.