Poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu

10 ožujka , 2023, 8:47 am

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ planirana je do kraja I. kvartala 2023. godine, za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a osigurana alokacija nešto viša od 39 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi dvadeset tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura. (Postotak sufinanciranja se kreće od 60% pa sve do 100%)

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu.

Sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, sveobuhvatna obnova podrazumijeva provođenje integralne energetske obnove ili dubinske obnove te jedne ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva, pri čemu je potrebno naglasiti kako se mjerama za unaprjeđenjem ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade treba povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Zgrade javnog sektora su one u kojima se obavlja društvena djelatnost i koje su u pretežitom vlasništvu tijela državne vlasti i državne uprave,
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S),
 • udruga građana, vjerskih zajednica, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane Republike Hrvatske, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji su osnivači također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice

U smislu ovog Poziva, projektni prijedlog se može podnijeti za:

 • cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;
 • dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;
 • kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
 • dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

Prijavitelj na predmetni Poziv može podnijeti više projektnih prijedloga, ali za različite ETC-ove.

Pozivom će se sufinancirati:

 • izrada projektne dokumentacije te mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije,
 • primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade,
 • povećanje sigurnosti u slučaju požara,
 • osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, kao i horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
 • ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Više informacija dostupno je na linku.