Poziv za prijavu lokaliteta za ‘Oznaku europske baštine’

13 prosinca , 2018, 2:40 pm

Ministarstvo kulture RH na svojoj je mrežnoj stranici objavilo vijest da je otvoren Poziv za prijavu lokaliteta za ‘Oznaku europske baštine’. Riječ je o inicijativi Europske komisije, a prvi krug odabira odvija se na nacionalnoj razini.

Oznaka europske baštine/ European heritage label je inicijativa Europske komisije koja se dodjeljuje lokacijama koje se nalaze u EU-u, a koje imaju ključnu ulogu u europskoj povijesti i kulturi te u europskim integracijama.

Oznaka se dodjeljuje transnacionalnim i nacionalnim tematskim lokacijama koje mogu biti spomenici, prirodna, podvodna, arheološka, industrijska ili urbana mjesta; kulturni krajolici, memorijalna mjesta, kulturna dobra i predmeti, nematerijalna baština povezana s nekim mjestom.

Temeljni kriteriji za dodjelu Oznake su: simbolična europska vrijednost lokacije, kvaliteta predloženog projekta za promicanje europske dimenzije lokacije i kvaliteta plana rada.

Predlagatelji prijavu trebaju dostaviti Ministarstvu kulture do 31. siječnja 2019.

Nakon zaprimanja prijedloga, Ministarstvo kulture će provesti proces evaluacije te dostaviti dvije odabrane prijave Europskoj komisiji.

Tekst poziva i informacije o prijavi pročitajte na linku.