Raspisan Poziv za prijavu programa i projekata udruga od interesa za Općinu Špišić Bukovica i njihovom financiranju iz proračuna Općine Špišić Bukovica za 2021. godinu

19 siječnja , 2021, 10:22 am

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14. i 70/17) i članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje projekata udruga od interesa za Općinu Špišić Bukovica i njihovom financiranju iz Proračuna Općine Špišić Bukovica (KLASA: 230-01/15-01/02; UR. BROJ: 2189/06-01-15-1 od 31. kolovoza 2015. godine), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić Bukovica raspisuje POZIV za prijavu programa i projekata udruga od interesa za Općinu Špišić Bukovica i njihovom financiranju iz proračuna Općine Špišić Bukovica za 2021. godinu.

Uvjeti prijave
– prijaviti se mogu registrirane udruge koje djeluju i imaju sjedište na području Općine Špišić Bukovica
– udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog zahtjeva za upis u registar udruga,
– na ovaj Poziv udruge mogu prijaviti jedan projekt/program,– ovaj poziv se ne odnosi na vjerske zajednice, političke stranke te pravne osobe kojima je osnivač Općina Špišić Bukovica.

Način prijave
Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte prijaviti uz detaljan opis projekta te ih dostaviti na adresu: Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica s napomenom „Prijava projekata udruga za 2021.g.“ uz obavezno ispunjene obrasce:
– A podaci o udruzi,
– B podaci o projektu,
– C financijski plan,

koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Špišić Bukovica, Vinogradska 4, Špišić Bukovica ili preuzeti na službenoj Internet stranici Općine. Zakašnjele prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog poziva neće biti razmatrane.

Sadržaj prijave
– detaljan opis i financijski plan projekta obrasci A, B i C,
– preslika Rješenja o upisu udruge u Registar udruga,
– ostala projektna dokumentacija (CD, likovni, grafički i ostali dodaci) – nije obavezno.

Rok za podnošenje prijava
Ovaj poziv za prijavu projekata udruga otvoren je petnaest (15) dana, a podnošenje prijava je zaključno s 01. veljače 2021. godine.

Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Općine Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica. Sve prijave poslane poštom s datumom 01.02.2021. godine bit će razmatrane sukladno točki 3. ovoga Poziva.

Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena na Oglasnoj ploči Općine Špišić Bukovica, a sa udrugama koje dobiju odobrenu financijsku potporu biti će potpisan ugovor o međusobnim pravima i obvezama nakon usvajanja Proračuna Općine Špišić Bukovica za 2021. godinu.

Više pročitajte na sljedećoj poveznici.