Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu

16 travnja , 2018, 10:07 am

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu.

Cilj projekta je osnaživanje udruga mladih te jedinica lokalne i regionalne samouprave u svrhu stvaranja bolje kvalitete života mladih.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su educiranje mladih o političkim procesima, javnoj politici na nacionalnoj i EU razini, projekti kojima potiče umrežavanje organizacija mladih, i projekti koji su usmjereni na rješavanje konkretnih društvenih problema kroz aktivističko i volontersko djelovanje.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 30.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva.

Rok za podnošenje prijave je do 14. svibnja 2018. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.