Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini

13 ožujka , 2023, 8:37 am

Središnji državni ured za demografiju i mlade 10. ožujka 2023. godine objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Sredstva za provođenje Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine 145/2022) u ukupnom iznosu od 2.654.456,00 eura (19.999.998,73 kuna):

 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.592.673,60 eura (11.999.999,24 kuna).
 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.061.782,40 eura (7.999.999,49 kuna).

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv (u nastavku teksta: Prijavitelj) može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura (250.145,40 kuna) s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 13.272,28 eura (100.000,00 kuna) s PDV-om.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 31. listopada 2023.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izvođenja radova/usluga
 • trošak nabave i ugradnje opreme
 • trošak PDV-a za koji Prijavitelj nema mogućnost povrata

Neprihvatljivi troškovi su:

 • dugovi ili naknade za gubitke ili dugovanja
 • dugovanja za kamate i rate odobrenih kredita
 • kupnja zemljišta ili zgrade
 • gubitci na tečajnim razlikama
 • kupnja rabljene opreme
 • nadoknadiv PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji prijavitelj/korisnik ima pravo ostvariti odbitak

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića. Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja.
 • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.

Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa.

Poziv će biti otvoren 32 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, odnosno do 11. travnja 2023. godine.

Više informacija dostupno je na linku.