Prijavljen projekt izgradnje pješačke staze u Otrovancu

19 svibnja , 2017, 9:28 am

Tvrtka DRAFT d.o.o. podnijela je Zahtjev za potporu projekta pod nazivom ”Izgradnja i opremanje pješačkih staza u naselju Otrovanec” čiji je nositelj tvrtka Komunalno Pitomača d.o.o..

Zahtjev je apliciran na Javni poziv iz Mjere 07 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Cilj ovog projekta je izgradnja regulirane površine namijenjene pješacima. Pješačka staza u Otrovancu povezati će cijelo naselje kao i poboljšati dostupnost osnovnoj školi, društvenom domu i obiteljskim kućama. Uz navedeno, povećati će se sigurnost cjelokupnog lokalnog stanovništva, svih korisnika osnovne škole, nogometnog igrališta i društvenog doma kao i izletnika i posjetitelja s obzirom na dosad nepostojeću pješačku stazu koja bi mještanima pružila adekvatno i sigurno kretanje uz prometnicu. Provedbom projekta omogućiti će se komunalna infrastruktura adekvatna životnom prostoru kojom se osiguravaju nužnosti za kvalitetan i siguran boravak u naselju Otrovanec.

Ukupna vrijednost projekta je 3.256.001,96 kuna, a sredstva su osigurana iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

?