Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema

9 veljače , 2022, 9:09 am

Slika

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti i u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024. pokreće Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema.
 
Pored sredstava iz europskih fondova potrebno je osigurati i nacionalna sredstva putem kojih bi se potaklo ulaganje u infrastrukturu na ovim područjima s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih financijskih instrumenata Europske unije.
 
Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet  za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života na ovim prostorima i sprečavanje daljnjeg iseljavanja.
 
Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave s područja pet slavonskih županija koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu.

Prihvatljivi su slijedeći troškovi:
• Trošak izvođenja radova
• Trošak usluga nadzora gradnje
• Trošak opremanja fiksnom opremom
• Trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo)

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 7.000.000,00 kuna s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 2.000.000,00 kuna s PDV-om. Najviši udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna alokacija iznosi 50.000.000,00 kuna u 2022. godini.

Jedan podnositelj može podnijeti jedan Zahtjeva prema Programu.

Podnositelji podnose Zahtjev od 1. veljače 2022. do najkasnije 30. rujna 2022.
U okvir ovog Poziva izvršit će se tri postupka obrade i vrednovanja zaprimljenih Zahtjeva:
➢ I. za Zahtjeve zaprimljene do 31. ožujka 2022.
➢ II. za Zahtjeve zaprimljene od 1. travnja do 30. lipnja 2022.
➢ III. za Zahtjeve zaprimljene od 1. srpnja do 30. rujna 2022.

Svi dokumenti Programa nalaze se na sljedećoj poveznici.

Izvor: razvoj.gov.hr