Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

19 studenoga , 2021, 12:05 pm

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država središnje Europe te u teritorijalnom smislu obuhvaća devet srednjoeuropskih država Europske unije ujedno i članica programskog područja: Hrvatske, Austrije, Češke, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Slovačke.

Financijska omotnica Programa za čitavo razdoblje iznosi oko 225 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj prvog poziva u novom razdoblju financiranja je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 72 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja od 80%.

Otvoreni prioriteti:

  • Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a
  • Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a
  • Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Središnju Europu – 7 milijuna eura iz EFRR-a
  • Prioritetna os 4 – Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a

Poziv je otvoren od 15. studenog 2021. do 23. veljače 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području. Usporedbe radi, u prošlom programskom razdoblju prosječan broj partnera po projektu bio je 11, a iznos financiranja po projektu iznosio je oko 2 milijuna eura iz EFRR -a uz prosječno trajanje projekta od 3 godine.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
  • Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Novost u odnosu na prošlo programsko razdoblje je mogućnost da privatne institucije preuzmu ulogu vodećeg partnera.

U svrhu potpore potencijalnim prijaviteljima Program je osmislio virtualnu zajednicu projektnih prijavitelja koja olakšava traženje projektnih partnera te daje mogućnost pretraživanja postojećih i dodavanja svojih projektnih ideja. Zajednica će vam pomoći da stupite u kontakt s drugim organizacijama iz cijele Središnje Europe i olakšati prijavu na poziv. Za pristup se potrebno registrirati ovdje.

Sve informacije i relevantna dokumentacija dostupne su na web stranicama Zajedničkog tajništva. Osim toga, informacije o specifičnim ciljevima su dostupne u obliku kratkih videozapisa koje možete pronaći na YouTube kanalu. Aktualne informacije također se mogu pronaći na društvenim platformama TwitterInstagramLinkedin i Facebook.

Za sva pitanja vezana uz poziv isto tako možete kontaktirati i nacionalnu kontakt točku za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, najavljuje nacionalnu info radionicu koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa i uvjetima prvog poziva, a točno vrijeme i mjesto održavanja bit će uskoro objavljeni na stranicama:  https:/razvoj.gov.hr i http:/www.strukturnifondovi.hr.

Izvor: razvoj.gov.hr