Provedba projekta “SPEKTAR”

16 travnja , 2021, 11:13 am

U tijeku je provedba projekta “SPEKTAR” s kodnim brojem KK.08.1.3.04.0032 nastalog u okviru natječaja “Dodjela bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.” Upravljačko tijelo za projekt je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, dok je posredničko tijelo razine 2 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Nositelj projekta je tvrtka DRAFT d.o.o., a provodi ga zajedno sa partnerima Općinom Pitomača, Općinom Špišić Bukovica i Općinom Kloštar Podravski.

Opći cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta je 8.049.674,37 kuna, a provedba projekta će ukupno trajati 30 mjeseci, dok sada već traje 9 mjeseci.

U proteklih 9 mjeseci kroz projekt su provedene aktivnosti jednostavne i javne nabave te zapošljavanje jedne mlade osobe na poziciji projektnog asistenta. U nastavku provedbe projekta izvršiti će se rekonstrukcija stare Srednje škole u Pitomači, odnosno nekadašnje pučke škole, koja će se prilagoditi uvjetima potrebnima za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Nakon završetka rekonstrukcije biti će omogućeno pružanje usluga psihosocijalne podrške osobama srednje i starije dobi, osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju te za osobe svih dobi koje su bile žrtve nasilja, usluga rane intervencije kod djece, a osigurati će se i pružanje psihosocijalne podrške djeci i osobama u dobi od 7 do 21 godine. Aktivnosti projekta uključuju: temeljitu rekonstrukciju objekta, kojom će se uz poštivanje tehničkih uvjeta, preurediti infrastrukturne jedinice koje će se koristiti za pružanje socijalnih usluga u svrhu deinstitucionalizacije i pružanja izvanistitucijskih usluga. Infrastrukturne jedinice unutar objekta će se prilagoditi i opremiti sa suvremenom opremom namijenjenom za cjelovito pružanje socijalnih usluga. Prostorije koje će se urediti su: terapijska dvorana i senzorne sobe, prostorije za pružanje usluge psihosocijalne podrške, prostorije s dodatnim sadržajima za djecu za ranu intervenciju, kuhinja, prostorija za pranje i peglanje rublja, prostorija namijenjena za pripremu gerontodomaćica za rad te uredi stručnih djelatnika.