Raspisan Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022.

1 ožujka , 2022, 10:31 am

Objavljeni javni pozivi HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE - Novosti

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022.

Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske za grupe proizvoda koji se odnose na kulturu i city break, cikloturizam i aktivni odmor, gastro i eno, zdravstveni turizam, nautiku i ruralni-agroturizam. Jedan prijavitelj može prijaviti maksimalno tri (3) programa paket-aranžmana/tura.

Prijavitelj treba biti registriran kao turistička agencija sukladno važećim propisima u RH.

Posebni uvjeti prijavitelja:
– treba imati aktivnu internetsku stranicu na najmanje jednom stranom jeziku
– treba imati najmanje jednog stalno zaposlenog stručnog radnika
– treba biti upoznat s priručnikom Destinacijske menadžment kompanije u izdanju HTZ-a od 2014. koji je dostupan na poveznici

Po ovom Javnom pozivu ne mogu se prijaviti programi (paket-aranžmani/ture) koji su već ostvarili potporu Ministarstva turizma i sporta ili HTZ-a u bilo kojem razdoblju.

Ukupna planirana financijska sredstva za potpore razvoju i uvođenju na tržište paket aranžmana/tura temeljem ovog Javnog poziva iznose 1.600.000,00 kn.

Za jedan program prijavitelju se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom prijavitelju može iznositi maksimalno 250.000,00 kn. Po svakom programu financirat će se do 100 % prihvatljivih troškova.

Javni poziv dostupan je na linku ovdje, a rok za podnošenje kandidatura je 31. ožujka 2022. godine. Za dodatne informacije potrebno se obratiti isključivo pisanim putem na e-mail potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu prijava.

Izvor: htz.hr