Raspisan Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

23 prosinca , 2021, 3:52 pm

Vijeće za elektroničke medije raspisalo je Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Na ovom natječaju ne mogu sudjelovati:

 • nakladnici televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini
 • neprofitni nakladnici televizije /ili radija
 • neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članaka 26. i 92. Zakona o elektroničkim
  medijima
 • pružatelji elektroničkih publikacija, osim elektroničke verzije novina i časopisa,
  elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija
  pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članaka 26. i 92. Zakona o elektroničkim medijima
 • neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ ili radijskog programa.

Prijave se isključivo moraju odnositi na projekte medijske pismenosti ili s njim povezane projekte, kako je definirano u Javnom pozivu. Prijave koje se neće odnositi na medijsku pismenost bit će odbačene i neće biti uzete u obzir.

Projekti su namijenjeni zadovoljavanju javnog interesa za koje su osigurana financijska sredstva u proračunu Agencije za elektroničke medije za 2022. u visini od 400.000,00 kuna. Najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt iznosi 35.000,00 kuna u jednoj godini, a najmanji iznos je 5.000,00 kuna.

Prijave se dostavljaju digitalnim putem na elektroničku adresu Agencije za elektroničke medije javnipoziv@aem.hr, pri čemu treba priložiti preslike svih popunjenih propisanih obrazaca i dokumentacije kojom se prijava potkrepljuje.
U naslovu elektroničke pošte napišite ime subjekta koji prijavljuje projekt i tekst „Prijava na javni poziv“.

Zadnji dan za dostavu prijave je 10. siječnja 2022. godine.

Dokumentacija za podnošenje prijave dostupna je ovdje.

Izvor: aem.hr