Raspisan natječaj za mjeru 8.5.1.

29 svibnja , 2018, 8:02 am

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

Cilj natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:
Uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
Ugradnja, postavljanje i nabava
Završni radovi
Izrada, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala
Troškovi pripreme idejnog plana prihvatljivi u iznosu do 2%
Troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, Elaborata, studije utjecaja na okoliš i prirodu

Prihvatljivi korisnici su:
Šumoposjednici,
Udruge šumoposjednika i
Trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zahtjev za potporu se sastoji od jednog dijela, popunjava se i unosi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine (12:00 sati) do 31. kolovoza 2018. godine (12:00 sati).

Više informacija možete pročitati ovdje.