Raspisan natječaj za radno mjesto “Gerontodomaćice”

31 listopada , 2018, 1:43 pm

O G L A S

za prijam u radni odnos gerontodomaćice (m/ž) na određeno vrijeme

 

GERONTODOMAĆICA (1) – NKV izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 2 mjeseca,

– početak radnog odnosa  05. studenog 2018. godine

– rad na nepuno radno vrijeme

 

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Opis poslova određen je Zakonom o socijalnoj skrbi, Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Rješenjem centra za socijalnu skrb Virovitica, Podružnica Pitomača pojedinačno za svakog korisnika.

Uvid u opis poslova može se izvršiti u prostoriji t.d. DRAFT d.o.o., Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

– prijava na oglas (molba),

– životopis,

– osobna iskaznica (presliku obje strane),

– presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podaci o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 1. srpnja 2013.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 1. srpnja 2013.)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu.

 

Prijava na oglas podnosi se u roku od 3 dana od objave, odnosno do zaključno 02.11.2018. godine na mail adresu: info@draftdoo.hr  ili osobno u sjedištu društva na adresi Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača u radnom vremenu od 07:00 do 15:00. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima će natjecatelji biti obaviješteni u zakonskom roku.