Raspisan Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2021.

19 veljače , 2021, 12:56 pm

INA d.d. je raspisala Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2021.

Pravo na prijavu imaju: organizacije civilnog društva, javne ustanove uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata su:

  • Klimatske promjene – Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja a to su sve one aktivnosti koje imaju za cilj smanjivanje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama.
  • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
  • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
  • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
  • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
  • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
  • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad)
  • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
  • Izložbe o zaštiti okoliša
  • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000,00 kuna. Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 01.04. – 01.05.2021. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30.11.2021. godine.

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca do 15.03.2021. godine do 23:59 sati.

Uvjeti Natječaja i online obrazac nalaze se OVDJE.

Izvor: ina.hr/zelenipojas