Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

4 lipnja , 2020, 7:15 am

Raspisan je natječaj od strane Europskog socijalnog fonda “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kuna.

Vrsta poziva: otvoreni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava-trajni poziv

Prijavitelji: centar za socijalnu skrb, ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj i zadruga.

Sažetak:  Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji gore navedenih skupina, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici.

Više informacija na linku.

Izvor: esf.hr