Špišić Bukovici odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije

25 siječnja , 2018, 3:06 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sufinanciranje projekta „Izrada geodetskog projekta/elaborata i glavnog projekta za građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Špišić Bukovice“.Prijavitelju projekta Općini Špišić Bukovica tim projektom odobrena su tražena sredstva u potpunosti, a iznose 40.000,00 kn. Navedenim projektom izraditi će se geodetski projekt/elaborat i glavni projekt s troškovnikom radova za građenje reciklažnog dvorišta u Općini Špišić Bukovica, u cilju ishođenja građevinske dozvole. Uspješno sufinanciran projekt izradila je tvrtka DRAFT d.o.o.