Općini Podravske Sesvete odobrena nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

23 kolovoza , 2018, 1:50 pm

Općini Podravske Sesvete odobreno je sufinanciranje projekta kojim će se osigurati 1.324 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, (od toga: 488 kom za papir, 486 kom za plastiku i 350 kom za biootpad).

Ukupni iznos nabave spremnika iznosi 250.821,04 kn, od čega će 85% sredstava biti sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osiguranim spremnicima uspostaviti će se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine Podravske Sesvete što će doprinijeti smanjenoj količini otpada koji se odlaže na odlagališta. Sredstva su ostvarena temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada objavljenog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.