SUBVENCIONIRANJE NABAVE SADNICA BOBIČASTOG VOĆA

10 listopada , 2018, 8:47 am

Na temelju članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 – pročišćeni tekst, 2/15 i 1/18), Općinski načelnik Općine Pitomača, raspisuje

NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE NABAVE SADNICA BOBIČASTOG VOĆA

 1. Predmet natječaja:

  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave certificiranih sadnica bobičastog voća (jagoda, malina, kupina, aronija, ribiz, borovnica, brusnica, goji…).

 2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:

  Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstavai imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:
  – imaju prebivalište, odnosno sjedište na području općine Pitomača i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području općine,
  – u 2018. godini posadili su najmanje 2.000 sadnica jagoda ili 500 sadnica ostalog bobičastog voća,
  – nemaju dugovanja prema Općinskom proračunu.

  Subvencija se odobrava u iznosu do 50% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

 3. Potrebna dokumentacija:

  Uz zahtjev za  subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća podnosi se:
  – preslika računa o nabavi sadnica bobičastog voća na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač, kao i dokaz o plaćanju istog,
  – posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva,
  – dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice),
  – preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
  – preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije.

 4. Vrijeme trajanja natječaja:

  Natječaj je otvoren do 04. studenog 2018. godine.

 5.  Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

  Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije Općine Pitomača gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije o natječaju (tel. 782-236) ili se može skinuti sa internet stranice Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom“Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća“, na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                             Željko Grgačić

PRILOZI:
– Tekst Javnog natječaja možete pogledati ovdje
– Zahtjeva za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća možete preuzeti ovdje