Traži se stručni suradnik/suradnica

5 listopada , 2018, 9:04 am

 Javni natječaj za zapošljavanje stručnog/e suradnika/ce za pripremu i provedbu projekata

 

Kandidati za izbor stručnog/e suradnik/ce za pripremu i provedbu projekata moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– magistar/prvostupnik.

– radno iskustvo minimalno 1 godinu na odgovarajućim poslovima

– poželjno radno iskustvo u pripremi i provedbi projekata

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski)

– poznavanje rada na računalu

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

 

Stručni/a suradnik/ca se zapošljava na određeno vrijeme

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz   kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj                 struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, ili osobno na adresu društva: Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača u roku od šest (6) dana od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača i internetskoj stranici trgovačkog društva. (od 05.10.2018. do 10.10.2018.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Testiranje će se provesti 12. listopada 2018. godine u prostorima društva. Kandidati koji zadovolje sve uvjete biti će telefonski obaviješteni u četvrtak, 11.10.2018. godine o vremenu održavanja testiranja.

Testiranje će se provoditi temeljem materijala dostupnih na web stranicama:

https://draftdoo.hr/

https://razvoj.gov.hr/

https://www.mingo.hr/

https://www.apprrr.hr/

https://ruralnirazvoj.hr/

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/najcesca-pitanja

 

 

                                                                                                          Direktor:

                                                                                                          Davor Deskar