Tvrtki DRAFT d.o.o. odobren vrijedan projekt za razvoj socijalnih usluga!

8 lipnja , 2020, 7:13 am

Projekt „Spektar“ koji je na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza prijavio Draft d.o.o. odobren je za financiranje.

Općina Pitomača je uz Općinu Kloštar Podravski i Općinu Špišić Bukovica partner na projektu, čime je osigurano da korisnici s navedenih područja budu obuhvaćeni planiranim aktivnostima. Lokalitet provedbe projekta pripada ruralnom području na kojem nisu sve nužne socijalne usluge dostupne, stoga važnost projekta leži u činjenici da će se njegovom realizacijom pružiti mogućnost korisnicima da pomoć i podršku ostvare u svojoj blizini bez potrebe korištenja institucionalnih oblika potpora i usluga.

Projekt „Spektar“ prvenstveno ima zadaću osigurati sve potrebne infrastrukturne uvjete za pružanje socijalnih usluga u zajednici, ali i stvaranju uspješnih modaliteta podrške deinstitucionalizaciji. Aktivnosti uključuju rekonstrukciju stare zgrade srednje škole u Pitomači te njeno opremanje suvremenom pedagoško-didaktičkom opremom kojom će se korisnicima s područja triju općina osigurati potrebna usluga.

Provedbom projekta omogućiti će se pružanje usluga psihosocijalne podrške osobama srednje i starije dobi, osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju te za osobe svih dobi koje su bile žrtve nasilja, usluga rane intervencije djeci, a osigurati će se i pružanje psihosocijalne podrške djeci i osobama u dobi od 7 do 21 godinu. Kroz pružanje socijalnih usluga za djecu, mlade te starije osobe, paralelnim edukacijsko-informativnim aktivnostima za članove njihovih obitelji uključivati će ih se u metodološki proces kako bi se cjelokupnim pristupom doprinijelo razvoju i napretku korisnika.

Projektom će Pitomača postati centralno mjesto pružanja socijalnih usluga u zajednici koje se dosad nisu frekventno pružale, odnosno nisu bile dostupne svim korisnicima na lokalitetu. Uz razvoj novih oblika socijalnih usluga, aktivnostima će biti obuhvaćene i unaprjeđene usluge pomoći u kuće, koje Draft d.o.o. provodi od 2017. godine. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 8 milijuna kuna i financiran je i Europskog socijalnog fonda te je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK-a, dok je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u okviru ovog Poziva obavlja ulogu Posredničkog tijela razine 2.

Javni Poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza pripremljen je prema smjernicama i ciljevima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, stoga posebnu važnost u definiranju potreba kao i zahvalu na svesrdnoj pomoći za ostvarenje ovog projekta upućujemo spomenutom Ministarstvu te našoj ministrici doc.dr.sc. Vesni Bedeković.