U najavi objava poziva “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

28 srpnja , 2020, 2:18 pm

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju.

Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije:
industrija željeza i čelika, obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilna industrija, kožno prerađivačka i odjevnu industrija, industrija papira i tiskarstva, strojarsku industrija i ostale metalne industrije te ostale industrije koje ne uključuju proizvodnju hrane, pića i duhansku industriju.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva iznosi 266.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 350.000,00 HRK, dok je najviši predviđeni iznos po projektnom prijedlogu 20.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je od 45% do 85%, ovisno o veličini poduzeća i kategoriji aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovoga Poziva su:

  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Energetska obnova
  • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
  • Energetska obnova zgrada
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Izvor na linku.