Uskoro će biti raspisana dva natječaja za energetske obnove

3 veljače , 2020, 10:38 am

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, Predrag Štromar, najavio je kako će u proljeće biti raspisani natječaji za dvije energetske obnove: energetska obnova višestambenih zgrada i energetska obnova obiteljskih kuća.

Potkraj ožujka krenut će prijave za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Prihvatljivi prijavitelji nisu građani (stanari), već upravitelji zgrada. Stanari se prethodno o tome dogovore, a upravitelj zgrade je taj koji projekte priprema, radi certifikate, prijavljuje se na natječaj, dobiva ugovor, dobiva financijska sredstva u iznosu od 60% i odradi sav posao. Preostalih 40% financijskih sredstava plaćaju stanari. Upravitelj će organizirati da stanari dignu kredit i nakon nekoliko godina ga vrate.
Još nekoliko osnovnih informacija vezanih uz energetsku obnovu višestambenih zgrada:
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Tip natječaja: otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva
Status: u najavi
Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Prijavitelji: ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika
Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Više informacija možete pročitati na stranicama Ministarstva.

Što se tiče obiteljskih kuća, očekuje se da će natječaj biti potkraj proljeća. Prijave će biti “najbrži prst”. Najavljeno je da će za mjesec ili mjesec i pol biti precizirano sve što prijavitelji trebaju imati za prijavu. Javni poziv će raspisati i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a odnositi će se na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje – osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne. Mogućnost prijave ovisiti će i o energetskom razredu zgrade. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže, što je iskazano na energetskom certifikatu. Za financiranje provedbe ovog Programa u financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguran je iznos od 142 milijuna kuna. Od navedenog ukupnog iznosa predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 20% ukupnih sredstava, odnosno 28,4 milijuna kuna, namijenjeno je za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Ovoj kategoriji građana država će  financirati predviđene mjere energetske obnove sa 100% potrebnog iznosa za obnovu obiteljskih kuća.
S ostalih 80% od ukupno predviđenih sredstava za sufinanciranje tj. 113,6 milijuna kuna, sufinancirat će se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća, i to sa stopom od 60% sufinanciranja, dok će ostatak iznosa ti građani osigurati iz vlastitih izvora.

Program u razdoblju od 2019. do 2020. provodi se u dva dijela, tj. za dvije ciljne skupine: 

  • Svi građani, vlasnici obiteljskih kuća – prvi dio ovog Programa odnosi se na sve vlasnike obiteljskih kuća u RH bez obzira na njihov socijalni status; 
  • Ranjive skupine građana – drugi dio ovog Programa odnosi se isključivo na ranjive skupine građana u riziku od energetskog siromaštva.  

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 

  • ima najviše tri stambene jedinice; 
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Više informacija možete pročitati na stranicama Ministarstva.