Uspostava reciklažnog dvorišta

19 veljače , 2020, 7:34 am

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice. Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK.

Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK.

Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

i. reciklažna dvorišta – građevine:

  • najniži iznos 500.000,00 HRK
  • najviši iznos 4.500.000,00 HRK

ii. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:

  • najniži iznos 100.000,00 HRK
  • najviši iznos 800.000,00 HRK.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. veljače 2021. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 18. ožujka 2020. godine.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: seup@mzoe.hr.

Natječaj je otvoren od 18.02.2020. do 15.02.2021.

Više informacija na linku.