Vaučeri za MSP-ove: Bespovratna sredstva u iznosu od 20 milijuna eura za pomoć MSP-ovima za bolje raspolaganje pravima intelektualnog vlasništva

14 siječnja , 2021, 4:56 pm

Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) mogu se prijaviti za financiranje u okviru programa bespovratnih sredstava u vrijednosti od 20 milijuna eura kako bi se poduzećima unutar EU-a pomoglo da bolje iskoriste prava intelektualnog vlasništva. 

Uz potporu Komisije i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Fond za MSP-ove u okviru programa „Ideas Powered for Business” nastoji pomoći poduzećima da razviju strategije intelektualnog vlasništva i zaštite svoja prava intelektualnog vlasništva na nacionalnoj razini i razini EU-a.

Poziv je otvoren za sva poduzeća u EU-u koja odgovaraju službenoj definiciji MSP-a, dok novi program nudi financijsku potporu u obliku povrata troškova za usluge provjere intelektualnog vlasništva te prijavu žiga i dizajna, do maksimalnog iznosa od 1.500 eura po poduzeću, uz sufinanciranje od 50% do 75%.

Fond je otvorio prvi od pet poziva za podnošenje zahtjeva koji će se objaviti tijekom 2021. godine. Prvi poziv traje do 31. siječnja 2021. godine.

Drugi poziv će biti otvoren od 1. ožujka do 31. ožujka., treći od 1. svibnja do 31. svibnja 2021. godine, četvrti od 1. srpnja do 31. srpnja 2021. godine i peti će biti otvoren od 1. rujna do 30. rujna 2021. godine.

Zahtjevi, vremenski okvir i druge informacije relevantne za program dostupni su ovdje.

Više detalja možete vidjeti na sljedećoj poveznici.