Virovitičko-podravska županija dijeli 1.000.000,00 kuna malih potpora za poticanje razvoja poljoprivrede

18 lipnja , 2020, 8:46 am

Potpore se odnose na:

  • potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezanim s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,
  • potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta,
  • potpore za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, 
  • Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda
  • potpora za marketinške aktivnosti.

Mjera 1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezanim s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom

Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

1. kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

2. kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

3. kupnja ograde za nasade i životinje

4. kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”

5. kupnja sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima

6. kupnja folije za proizvodnju povrća i jagoda na otvorenom

7. kupnja višegodišnjih biljaka

Obrtni kapital ne smatra se prihvatljivim troškom.

Potpora se ne dodjeljuje za sljedeće:

1. kupnju proizvodnih prava i prava na plaćanja

2. kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja;

3. odvodnjavanje;

4. ulaganja za usklađivanje sa standardima Unije, osim potpore dodijeljene mladim poljoprivrednicima unutar 24 mjeseca od osnivanja poljoprivrednoga gospodarstva;

5. nabavu životinja

Intenzitet potpore po korisniku:

– je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 10.000,00.

– je do 70 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 15.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike koji su uspostavili gospodarstvo tijekom pet godina prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te nisu stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Mjera 2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednoga zemljišnog posjeda, imovinski-pravno sređenog, u cilju povećanja vlastitog poljoprivrednog zemljišnog posjeda i unapređenja uvjeta proizvodnje.

Uvjet za dodjelu potpore:

– kupljeno, imovinski-pravno sređeno poljoprivredno zemljište čini proizvodno-gospodarsku cjelinu s dosadašnjim zemljišnim posjedom korisnika.

Intenzitet potpore po korisniku:

– do 100 % pravnih i administrativnih troškova, a najviše 10.000,00 kuna.

Mjera 3. Potpore za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

– troškovi organizacije stručnog osposobljavanja, mjera stjecanja vještina, uključujući tečajeve, radionice i podučavanje.

Uvjet za dodjelu potpore:

– subjekti koji pružaju usluge prenošenja znanja i aktivnosti informiranja imaju certifikate od strane MZOS, odgovarajuće kapacitete u smislu kvalificiranog osoblja i redovitog usavršavanja za izvršavanje ove zadaće

Intenzitet potpore po korisniku:

– je do 70 % prihvatljivih troškova a najviše 50.000,00 kuna.

Mjera 4. Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda

Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

– nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda (opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, pakiranje i ostale vrste prerađivanja)

Intenzitet potpore po korisniku:

– je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 10.000,00 kuna

– je do 70 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 15.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike koji su uspostavili gospodarstvo tijekom pet godina prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te nisu stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Mjera 5. Potpore za marketinške aktivnosti

Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi za:

– sudjelovanje na natjecanjima, sajmovima i izložbama (pristojbe za sudjelovanje, najam izložbenih prostora i štandova)

Intenzitet potpore po korisniku:

– je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku.

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Virovitičko-podravske županije koji su, ovisno o potpori na koju se prijavljuju, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Virovitičko-podravskoj županiji izuzev Mjere 3. ovog Javnog poziva.

Prihvatljivi su računi izdani u 2020. godini. Dok trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli potpore.

Poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti potporu jedanput u tijeku godine. Prijavitelj ne smije imati dugovanja ni po kojoj osnovi prema Virovitičko-podravskoj županiji niti prema proračunu Republike Hrvatske.

U postupku ocjene prijave, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije utvrđuje da li su za dodjelu potpore ispunjeni uvjeti propisani javnim pozivom, po potrebi obavlja terensku provjeru, daje prijedlog odluke o dodjeli županu, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

U slučaju da prijavitelj stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, prijavitelju će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa uz njegovu suglasnost.

Javni poziv ostaje otvoren do 1. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava.

Više o Javnom pozivu i dokumentaciji možete pročitati OVDJE.